Cách Fake IP để chơi game với socks5 proxy

Cách Fake IP để chơi game với socks5 proxy

Cách Fake IP để chơi game là điều mà cách game thủ hiện đang cần. Với game thì muốn đổi IP để chơi được thì bạn phải đổi ip full cả máy tính. Chính vì vậy bạn phải sử dụng socks5 proxy. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự …

Cách Fake IP để chơi game với socks5 proxy Read More »