Socks5 và http proxy khác nhau như thế nào?

Socks5 và http proxy khác nhau như thế nào? Cũng là câu hỏi của nhiều bạn MMO hay thắc mắc. Hôm nay vsis.net sẽ phân biệt cho các bạn nhé Liên hệ mua proxy tại https://proxyvietnamgiare.vsis.net/ Socks5 và http proxy khác nhau như thế nào? 2 dạng proxy này khác nhau ở giao thức kết …

Socks5 và http proxy khác nhau như thế nào? Read More »