Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hocvps

Khi bạn sử dụng VPS linux cho hoạt động webhosting thì có nhiều scripts cho bạn thực hiện cho quản lý VPS của bạn. Bạn có thể sử dụng Cpanel, Plesk Panel, Direct Admin, Vista Panel,… Tuy nhiên các scripts này đều mất phí, và nhiều khi VPS cấu hình thấp cho VPS cá nhân …

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hocvps Read More »