Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server

Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server

Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server giúp bạn sử dụng máy chủ dễ dàng hơn. Ubuntu là bản phối phổ biến của hệ điều hành Linux do người dùng phát triển. Mặc định các Ubuntu Server sau khi được cài đặt không có giao diện người dùng. Chính vì thế VSIS.NET hướng …

Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server Read More »