Đổi mật khẩu VPS windows server

Hướng dẫn đổi mật khẩu vps windows server 2012r2/2016/2019

Hướng dẫn đổi mật khẩu vps windows server 2012r2/2016/2019 sẽ là bài viết hỗ trợ bạn quản trị VPS tốt hơn. Có nhiều bạn gặp phải vấn đề muốn thay đổi mật khẩu cho VPS. Có 2 cách thay đổi cơ bản sau Bước 1: Remote Desktop vào máy chủ. Bước 2: Gõ tổ hợp …

Hướng dẫn đổi mật khẩu vps windows server 2012r2/2016/2019 Read More »