Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPSSIM

VPSSIM là tên gọi tắt của VPS SIMPLE – một tiện ích tự động cài đặt và tối ưu Nginx – PHP – MariaDB (LEMP) cho Centos VPS. Không như những control panel được biết bằng ngôn ngữ PHP chạy trên trình duyệt, VPSSIM chỉ chạy trên SSH và không chạy ngầm nên không hề …

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPSSIM Read More »