câu lệnh SH thường dùng

Câu lệnh ssh thường dùng

Câu lệnh ssh thường dùng được liệt kê sau đây sẽ giúp bạn khỏi phải tìm kiếm nhiều chỗ mất công. Hãy lưu lại nó mà dùng nhé. Các câu lệnh SSH thông dụng nhất 1. Di chuyển giữa các thư mục cd [another directory] VD: chuyển đến thư mục chứa file cấu hình Nginx …

Câu lệnh ssh thường dùng Read More »