Thay đổi thời gian và Timezone trên CentOS

Thay đổi thời gian và Timezone trên CentOS

Thay đổi thời gian và Timezone trên CentOS một cách đơn giản chỉ theo mấy bước sau đây. Trước tiên bạn hãy kiểm tra máy chủ ảo VPS của mình đã ở có thời gian và timezone như thế nào nhé. date Bây giờ đến bước đổi sang timezone Hồ Chí Minh Việt Nam nhé …

Thay đổi thời gian và Timezone trên CentOS Read More »