SSH là gỉ?

SSH là gì? Cách đăng nhập vào VPS linux bằng SSH

SSH là gì?