Hướng dẫn dùng proxy trên plugin WP Content Crawler

Bạn đang cài plugin WP Content Crawler để cào nội dung cho web của mình. Nó đang lấy bài tốt cho website của bạn. Nhưng đột nhiên một ngày bạn thấy nó không còn tự động cập nhật bài mới cho web của bạn nữa. Đó là dấu hiệu ip web của bạn bị trang …

Hướng dẫn dùng proxy trên plugin WP Content Crawler Read More »