Hướng dẫn đổi port Remote Desktop

Hướng dẫn đổi port Remote Desktop trên máy tính Windows và Windows Server

Hướng dẫn đổi port Remote Desktop trên máy tính Windows và Windows Server giúp bạn bảo mật máy tính/máy chủ ảo vps của bạn an toàn hơn. Thông thường các hacker hay sử dụng các lỗi của người dùng hay để các thông tin mặc định để thực hiện tấn công. Ví dụ như tài …

Hướng dẫn đổi port Remote Desktop trên máy tính Windows và Windows Server Read More »