Windown server 2012 hết hạn, làm sao gia hạn?

Windown server 2012 hết hạn, làm sao gia hạn? Chắc hẳn bạn đang tìm kiếm bài viết cho vấn đề này đúng không? Chúng tôi thường cung cấp VPS windown server cho khách hàng. Tuy nhiên không thể mua bản quyền cho toàn bộ các VPS này được. Chúng ta chỉ được dùng bản thử …

Windown server 2012 hết hạn, làm sao gia hạn? Read More »