Hướng dẫn thay đổi đường dẫn đăng nhập “wp-admin” trên WordPress

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn đăng nhập “wp-admin” trên WordPress giúp bạn bảo mật cho wordpress. Xem bài viết tổng hợp các cách bảo mật wordpress Tại sao đổi đường dẫn đăng nhập “wp-admin” Có 2 lý do cơ bản sau khiến bạn nên đổi đường dẫn wp-admin như sau: Ẩn lỗi bảo mật …

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn đăng nhập “wp-admin” trên WordPress Read More »