Hướng dẫn cài đặt LEMP trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên CentOS để tối ưu VPS chạy centos với hiệu suất cao nhất. LEMP là viết tắt của Linux, Nginx, MariaDB, PHP. Linux là bạn chạy centos 6, 7 gì cũng được. Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu …

Hướng dẫn cài đặt LEMP trên CentOS Read More »