Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CentMin mod

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CentMin mod

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CentMin mod trên centos sẽ giúp bạn có thêm một lựa chọn cho việc sử dụng scripts nào để quản lý VPS. Centmin mod Script là gì? Cũng giống như vpssim hay larvps. Centminmod Script là một Shell Script được sử dụng cho hệ điều hành CentOS 7 …

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CentMin mod Read More »