Backup toàn bộ VPS lên Google Drive bằng Rclone

Backup toàn bộ VPS lên Google Drive bằng Rclone

Backup toàn bộ VPS lên Google Drive với Rclone sẽ giúp bạn an tâm hơn trong việc duy trì và phát triển web. Đối với một số phần mềm quản lý vps chạy webhosting thì được cài đặt sẵn các tính năng backup cho máy chủ ảo VPS. Chúng ta có thể backup ngay tại …

Backup toàn bộ VPS lên Google Drive bằng Rclone Read More »